ΒΙΑ Ή ΠΑΙΔΕΙΑ ;

ΒΙΑ Ή ΠΑΙΔΕΙΑ ;

Το φαινόμενο του εκφοβισμού (“school bullying”) και της βίας (“school violence”) στον χώρο του σχολείου παρουσιάζει αυξανόμενες διαστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον διεθνή χώρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι πως δεν πρέπει να μένουμε απαθείς σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την εμφάνισή τους.

Δείτε το βίντεο που ακολούθει με πρωταγωνιστές μαθητές, το οποίο θίγει με έναν ιδιαίτερο και έξυπνο τρόπο το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.


Leave a Reply