ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΝΩΣΗ

Η διάθεση και η αποδοτικότητά μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σκέψεις που κάνουμε.

Είναι λογικό ότι όσο πιο αισιόδοξες είναι οι σκέψεις μας, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα να επιτύχουμε.

Ορισμένες φορές, όμως, δεν αναγνωρίζουμε όταν κάποια σκέψη μας είναι αρνητική.

Πώς σκέφτεται, λοιπόν, ένας επιτυχημένος άνθρωπος και τι συναισθήματα του δημιουργούν αυτές οι σκέψεις;

 

Πηγή: https://www.feelthefamily.com/


Leave a Reply