ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Ο όρος ” Σύνδρομο Down” είναι πλέον γνωστός σε όλους τους ανθρώπους. Οι πληροφορίες όμως γύρω από αυτό είναι πολλές και συχνά όχι τόσο ξεκάθαρες. Δείτε το παρακάτω infographic,για να αποκτήσετε μια πιο σφαιρική εικόνα.


Leave a Reply